#001-2 Seriale z Radziem część 2 D-K

Synchronizujemy serialowe zegarki, część druga — litery od D do K.