#001-3 Seriale z Radziem część 3 L-M

Synchronizujemy serialowe zegarki, część trzecia — litery od L do M.