#001-4 Seriale z Radziem część 4 N-S

Synchronizujemy serialowe zegarki, część czwarta — litery od N do R.